Меню

Правознавство вважають складною дисципліною, адже вона об’єднує велику частину матеріалу, де розглядаються не тільки загальні питання держави і права, а й вивчають основи окремих напрямків права: конституційне, цивільне, кримінальне, сімейне та ін. Лекції наших репетиторів з правознавства націлені на формування ключових компетенцій, необхідних для ефективного вирішення професійних задач. 

Отримання знань з теорії правознавства дають глибоке розуміння законів функціонування нашої держави та права. 

Наші репетитори підготують вас по таким напрямкам: історія держави і права, криміналістика, олімпіади по праву, римське право, теорія держави і права.