Меню

Ти любиш цифри і мрієш стати супер бухгалтером?  Тоді тобі необхідно знати всі нюанси і фішки в бухгалтерському обліку.  Вміти користуватися програмою 1С, знати все про діловодство і не втрачати свідомість від слова документообіг.  Не плавати на поверхні, а чітко орієнтуватися в податковому обліку, а також бути в курсі бюджетного і фінансового обліку. 

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Після проходження курсу ви будете знати: порядок організації первинного, аналітичного і синтетичного обліку на різних ділянках облікового циклу, форми бухгалтерського обліку, що застосовуються на підприємствах і в організаціях України, порядок проведення інвентаризації та документального оформлення результатів, методологію обліку активів, капіталу і зобов'язань, витрат і доходів, фінансових результатів підприємства згідно з національними стандартами, основні вимоги складання фінансової звітності: принципи, якісні характеристики, склад, форми, порядок заповнення форм звітності та подання фінансової звітності; оцінки, визнання, критерії відображення елементів у фінансовій звітності; потреби різних груп користувачів звітності для прийняття управлінських рішень.